Тези конференції 17–18 грудня 2020 року

МАТЕРІАЛИ
Міжнародної науково-практичної конференції

«ЄВРОПЕЙСЬКІ ЦІННОСТІ РІЗНОМАНІТТЯ ТА ІНКЛЮЗІЇ В ОСВІТНЬОМУ ПРОСТОРІ »

для студентів, здобувачів, молодих вчених, аспірантів, докторантів, дослідників, викладачів,
представників громадянського суспільства

м. Київ, 17–18 грудня 2020 року
НПУ ім. М.П. Драгоманова

Завантажити http://areve.org/wp-content/uploads/2024/02/Tezy_-17_18_12_2020_fin_.pdf