Євроінтеграційний шлях України вимагає формування цінностей ЄС в її громадян, в їхній свідомості та світогляді. Однією з важливих цінностей, яка наразі є актуальною є ціність відповідальність, яка має транслюватись відносно себе як особистості (відповідальність перед самим собою), суспільства (відповідальність за власні дії та прийняті рішення), навколишнього середовища тощо. Це може проявлятись у відповідальному ставленні до власних дій, оточуючих, споживання продуктів, виробництва товарів та послуг та ін.
В рамках орієнтації Європейського Союзу на вирішення проблем
навколишнього середовища, одним з 6 ключових напрямків програми NEXTGenerationEU стане фінансування інвестиційних проєктів в напряму: Boost the green transition through the promotion of renewable energies, sustainable mobility and more, а також діяльність Just Transition Fund, яка спрямована на підтримку територій країн-членів ЄС, які зазнають втрат через політику кліматичного нейтралітету. Що свідчить про нагальність та актуальність дослідження питань відповідального споживання та виробництва.