Мета

Головною метою Асоціації є сприяння виконання «Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом» через  поширення Європейських цінностей в Україні.

Основними напрямами діяльності Асоціації є:

– Вивчення цінностей Європейського Союзу;

– Розробка програм ознайомлення з цінностями Європейського Союзу;

– Організація круглих столів, конференцій, презентацій направлених на поширення цінностей Європейського Союзу;

– Створення навчальних та методичних матеріалів ознайомлення з цінностями Європейського Союзу;

– Сприяння поширенню та утвердженню демократичних цінностей в Україні шляхом розповсюдження інформації щодо перспективності прискорення євроінтеграційних процесів України;

– Участь у науково-дослідних, освітніх, культурних і благодійних програмах та заходах, спрямованих на підтримку європейської інтеграції України;

– Участь у організації та проведенні теоретичних та науково-практичних конференціях, диспутах, симпозіумах, урочистих зустрічах та інших заходах;

– Дослідження сучасного стану українського суспільства, зокрема соціальної згуртованості, сприяння виробленню практичних рекомендацій для прискорення процесів впровадження цінностей Європейського Союзу;

– Розробка та впровадження навчальних програм, пов’язаних з популяризацією цінностей Європейського Союзу;

– Створення європейських студій в Україні та за її межами;

– Співпраця із програмами Європейського союзу з питань європейської інтеграції, зокрема, з програмою імені Жана Моне;

– Проводити навчання громадян України, іноземців та осіб без громадянства, з метою поширення європейських цінностей;

– Надання консультативно-дорадчих послуг політикам місцевого, регіонального, національного та Європейського рівнів, що до стану поширення європейських цінностей в Україні;

– Участь у проектах щодо аналізу та прогнозування розвитку відносин між Україною і Європейським союзом та іншими міжнародними організаціями та інституціями;

– Співпраця з органами державної влади в Україні та органами місцевого самоврядування;

– Участь у діяльності засобів масової інформації шляхом здійснення некомерційної діяльності;

– Публікація наукових, науково-популярних та інформаційних видань;

– Створення сайтів, сторінок у соціальних мережах, для розповсюдження матеріалів, наукових доробок, освітніх програм та діяльності Асоціації;

– Співробітництво з іншими громадськими об’єднаннями;

– Сприяння      захисту   професійних,        творчих,         наукових,      правових,      соціальних, економічних, ідейних інтересів учасників Асоціації.